Missie en de 5 elementen

Waarom je als fitness bedrijf niet zonder missie kan lees je op deze pagina.

Zonder klanten geen bestaansrecht, dat geldt zeker voor de fitness branche.

Ook jij bent met je bedrijf afhankelijk van klanten, klanten die met het enorme aanbod de keuze hebben tussen jouw bedrijf en die van je concurrenten. Vandaag de dag is de concurrentie enorm en kun je wel spreken van overcapaciteit binnen de fitnessbranche.  Juist daarom zou je een uitgesproken missie moeten hebben.

Lange tijd hebben we gedacht dat het wel mee zou vallen...'zeker 80% van Nederland doet nog niet aan fitness' en 'wij richten ons op de doelgroep die nog niet naar een sportschool gaat'. Nu weten we wel beter en zien we dat er flinke overnames zijn (geweest) en dat vele ondernemers hun deuren moeten sluiten. Om maar niet te zwijgen over de "stille armoede" die er heerst of gaat het bij jou nog steeds fantastisch?

Het is dus van groot belang dat jouw klanten weten wat ze van jouw bedrijf kunnen verwachten.
Logisch zul je denken, maar wat als het voor jouzelf en je medewerkers niet duidelijk is wat voor bedrijf je wilt zijn?
En als jij en je medewerkers niet weten waar jouw bedrijf voor gaat en voor staat?

Dan zou je om te beginnen een missie moeten hebben zodat je een duidelijke focus hebt.
Zodat je een richting hebt en een koers kan bepalen binnen jouw bedrijf. Natuurlijk heb jij als ondernemer de nodige ideeën en weet je wat je wilt met je bedrijf maar als jij de enige bent kun je hier dus weinig mee.
Maak dit duidelijk, formuleer dit en je hebt een missie voor je bedrijf.

Wat is een missie

De missie is letterlijk dat wat je als bedrijf naar buiten wil uitdragen.
Een missie geeft aan waar jouw bedrijf voor staat. In de missie staat vanuit welke waarde, identiteit, overtuiging en principe jouw bedrijf het hoogst haalbare doel wil realiseren.
De missie is vaak een krachtige zin die duidelijk weergeeft jouw bedrijf wil bereiken en waarom.

Binnen de missie onderscheid je vijf verschillende elementen:
Vijf Elementen Missie


Werkterrein


Een missie geeft in de eerste plaats vooral het werkterrein van je bedrijf aan, met antwoord op vragen als:
 • Wie zijn we?
 • Wat doen we?

 • Het beschrijft de kernactiviteiten van je bedrijf. Een voorbeeld zou zijn: wij zijn een middel groot fitness en health centre in het Noorden van het land.

  Bestaansrecht


  Een missie geeft in de tweede plaats vooral het bestaansrecht van je bedrijf aan.
  Dit betekend dat er buiten jouw bedrijf klanten zijn die de diensten en faciliteiten van jouw fitnessbedrijf zouden kunnen gebruiken.
  De missie geeft dan antwoorden op vragen als:
  • Wie zijn onze klanten?
  • In welke behoeften van deze klanten voorzien wij?

  • Die behoeften dien je bij voorkeur zo specifiek mogelijk te verwoorden. Niet wij voorzien in de behoefte aan fitness en groepslessen maar wel: de behoefte aan een slanker figuur, de behoefte aan een gezonder  gewicht.
   De gedachte hierachter is dat de basis behoeften niet tot nauwelijks zijn veranderd maar de gebruikte kennis en techniek des te meer.

   Kijk maar hoe het aanbod van nieuwe apparatuur, opleidingen en groepslessen binnen de fitness branche in beweging is...er is altijd wel weer een nieuwe en betere hype die je ècht niet mag missen.

   Betekenis voor de belanghebbenden


   Met belanghebbenden worden veelal aandeelhouders, stakeholders of eigenaren bedoeld. Maar ook klanten, personeel, toeleveranciers en de totale samenleving in het algemeen zijn belanghebbenden. De missie wordt bedoeld om beloften te doen aan deze verschillende groepen.

   Wat wil je betekenen en voor wie?


   Een voorbeeld kan zijn een goed rendement voor de aandeelhouders, directie en of eigenaar; een uitdagende en leerzame werkomgeving voor de medewerkers; faciliteiten en diensten van hoog niveau voor je klanten; een ecologisch verantwoord bedrijf naar de samenleving toe.

   Normen, waarden en overtuigingen


   Een missie is ook zeer geschikt om je normen, waarden, overtuigingen en andere zaken waar je bedrijf graag voor wil staan naar buiten te dragen:

   Welke normen, waarden en overtuigingen staan in jouw bedrijf centraal?
   In dit verband spreek je vaak ook over je kernwaarden.
   Voorbeelden zijn: 'Wij hebben passie voor ons vak, wij geven om onze leden, wij streven naar continue verbetering'.

   Intenties en ambities


   Met intenties en ambities geef je aan wat je met jouw bedrijf zou willen bereiken in de toekomst.
   Bij intenties en ambities gaat het niet om concrete, meetbare doelstellingen, maar meer om de idealen die worden nagestreefd: Wat is de opdracht waarvoor we staan?

   Bijvoorbeeld: ‘Wij willen bekend staan als de meest kwalitatieve en meest gespecialiseerde medical en personal fitnessclub van de gemeente Harderwijk’.

   Het moelijke van een missie is het formuleren ervan: hoe krijg je het antwoord op al de vragen in één of meerdere volzinnen? Geen wonder dat we de meest vreselijke en betekenisloze omschrijvingen tegenkomen.

   Hieronder een voorbeeld van de missie van een fictief fitnessbedrijf:
   Wij van sportcentrum Sporty hebben de volgende misse: “het bevorderen van een professionele en inspirerende omgeving met behulp van een kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar sportaanbod, zodat alle inwoners van Nederland een heel leven lang met plezier, resultaat en voldoening kunnen sporten”.

   Een ander voorbeeld van een missie is deze van Health City (één van de grootste fitness ketens in Europa)
Reactie plaatsen