Management en de 4 basis principes

Letterlijk betekent management beheersen, of het besturen van processen. Ook in de fitnessbranche heb je te maken met management bijvoorbeeld op het gebied van strategie, organisatie en leidinggeven.

Soms wordt het etiket management ook geplakt op functies die niet zozeer met leidinggeven te maken hebben maar meer met het verantwoordelijk zijn voor een bepaald product of afdeling binnen een fitnessbedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een groepsles of fitness manager. Hierbij draagt de manager bijvoorbeeld verantwoording op het gebied van instructeurs, werk en les roosters, service, onderhoud, kwaliteit en begeleiding van klanten.

Daarnaast zijn er ook nog de begrippen zoals operationeel, club en rayon manager waarbij de algehele leiding en verantwoordelijkheid gedragen wordt over één fitness bedrijf of meerdere vestigingen. Dat laatste is uiteraard bij ketens het geval. Ongetwijfeld zullen vast nog veel meer type managers zijn maar voor dit artikel ben ik uitgegaan van de volgende twee types manager: de fitnessmanager en de vestigingsmanager.

Management en de 4 basis principes

Al kunnen de werkzaamheden van managers onderling erg verschillen, er zijn een paar basis principes die je in iedere management functie terugziet. Deze vier basis principes vormen samen een steeds terug kerende cyclus.

Management Principes

1. Plannen


Net zoals bijna alle bedrijven zal ook jij met jouw fitnessbedrijf werken met doelstellingen: wat moet je bereiken...en wanneer wil je dat bereiken? Bij het plannen bepaal je als manager wat je moet doen om deze doelstellingen te behalen.
Soms wordt dit gedaan aan de hand van een jaarplan wat van tevoren is vastgelegd.
Werk je als manager in een groter fitnessbedrijf dan kun je uiteraard wat taken uitbesteden, bij een kleiner fitnessbedrijf is de eigenaar veelal ook de manager en dus belast met alle aspecten van management.

Plannen is vooral vooruit kijken. Hier heb je informatie uit het verleden nodig, informatie welke je meestal uit je leden administratie systeem kunt halen. Ook bestaan er inmiddels software pakketten waarbinnen je deze informatie kan verwerken maar een Excell sheetje werkt ook prima.
Wanneer je de bestaande informatie combineert met je nieuwe plannen kan je manieren bedenken om je doelstellingen te bereiken. Een voorbeeld: jouw ledensysteem laat zien dat 55% van jouw leden tussen de 40 en 55 jaar is.
Na het maken van een externe analyse binnen jouw postcode gebied blijkt dat er nog voldoende potentieel is in deze leeftijdscategorie. Dan kun je op basis van deze informatie je plannen gaan stellen.

2. Organiseren


Met plannen alleen kom je er niet, je zult dus meer moeten doen als manager.
Zo moet je zorgen dat het werk zo efficiënt en zo logisch mogelijk uitgevoerd wordt. Ook dat is management.
Wellicht zijn er zaken te standariseren of te automatiseren binnen je fitnessbedrijf waardoor je bijvoorbeeld tijd, energie en geld bespaart.Samen werken met andere managers is daar een voorbeeld van want hoe beter alle afdelingen op elkaar afgestemd zijn des groter is de kans dat de gestelde doelen behaald worden. Het succes behaal je immers als gezamelijk team en niet als afdeling op zich. Vaak wordt er dan ook een management team gevormd.

3. Leidinggeven


Zorgen dat het team aan het werk blijft is ook een taak van de manager en tevens de meest complexe taak wat mij betreft.
Een manager wordt afgerekend op de resultaten die zijn team weer moet uitvoeren. Een goed voorbeeld hiervan is een salesmanager die een x aantal prospects moet inschrijven tijdens een open dag of actie.
Wanneer het team tijdens de rondleidingen of telefonische verkoop niet voldoende abonnementen weet te verkopen omdat ze bijvoorbeeld:
 • niet goed getraind zijn
 • niet goed geïnformeerd zijn over de voorwaarden
 • niet goed ingewerkt zijn
 • niet weten wat er van en wordt verwacht

 • Dan voldoet de manager niet aan de eisen die nodig zijn voor deze functie of is er geen personeel management.
  Het omgaan met ondergeschikten stelt dan ook nogal wat eisen van een manager.

  Grofweg kun je zeggen dat een manager op 2 manieren te werk kan gaan:
  • Hij richt zich op de taken en doelen van zijn team. Je kijkt dan of mensen hun werk goed doen.
  • Hij richt zich op de mensen zelf, en kijkt hoe hij de mensen kan motiveren en begeleiden om beter te functioneren.

  • Het is een keuze maar optie 2 is wat mij betreft het prettigste, het is beter controleerbaar en meetbaar èn je legt meer motivatie en vertrouwen bij de mensen zelf.

   Verdere taken van een manager kunnen zijn het werven, selecteren, aannemen en inwerken van medewerkers...beoordelings en functioneringsgesprekken tot aan het ontslaan van mensen.
   Kortom een manager moet veelzijdig zijn!

   4. Controleren


   Het woord zegt het al: de manager controleert of het werk volgens de richlijnen, afspraken en procedures wordt uitgevoerd. In een fitnessbedrijf kan het bijvoorbeeld gaan om kwaliteit, veiligheid en richtlijnen van groepslessen en fitness instructie. Controleren heeft echter alleen zin als de manager ook kan ingrijpen en bijsturen als dat nodig is.

   Het kan dus verstandig zijn om volgens gestelde protocollen, Fitvak, Arbo en of Lerf bepalingen te werken.
   Maak een risico-inventarisatie en -evaluatie, activiteiten en of jaarplan, werk met functie omschrijvingen en gestandariseerde concepten. Maak een registratie plan voor je onderhoud, reparatie, schoonmaak, legionella bestrijding en of keuringen. Het schept zeker rust, helderheid en kwaliteit binnen je bedrijf.

   Zoals je leest ben je als manager vaak een "een mannetje van alles" althans binnen kleinere fitnessbedrijven dan.
   Grotere clubs en ketens hebben uiteraard een management team, P&O afdeling en onderhoudsmonteur of besteden veel zaken uit.

   Veel van deze zaken komen echter op het bordje van de eigenaar terecht, zelf heb ik al meerdere malen het bovenstaande traject opgezet en uitgevoerd. Mocht je dus ergens tegenaan lopen of heb je vragen stel ze dan gerust.
Reactie plaatsen